Visjon

Visjon

Menighetens visjon: Et tilbedende, åndsdøpt folk, utrustet til å hjelpe hverandre og føre nye til Jesus!

  • vi vil være et folk som tilber og ærer Jesus Kristus med våre liv i hverdagen og når vi kommer sammen,
  • vi tror at alle troende kan motta åndsdåpen som en spesiell kraft til utrustning til tjeneste,
  • vi vil at alle medlemmer skal vokse i modenhet gjennom smågruppefellesskap, forbønn, veiledning og undervisning, og betjene hverandre med de nådegaver, evner og personlighet som Gud har gitt hver enkelt,
  • vi vil be for og velsigne alle mennesker i vårt nærmiljø, lede dem til Jesus og inkludere dem i fellesskapet.