Gudstjenesteprogram

Våren 2024:

Søndag 7.april Ingen gudstjeneste!

Søndag 14.april Kveldsgudstjeneste kl 11.00 Jan Torland taler

Søndag 21.april Gudstjeneste kl 11.00 Elin Vagle taler

Søndag 28.april Gudstjeneste kl 11.00 Asbjørn Handeland taler

Søndag 5.mai Ingen gudstjeneste!

fredag – søndag 10.-12.mai Skaperkonferanse – påmelding på www.skaper.no

Søndag 12.mai Gudstjeneste kl 11.00 Asbjørn Handeland taler

Søndag 19.mai Gudstjeneste kl 11.00 1.Pinsedag

Søndag 26.mai Gudstjeneste kl 11.00 Asbjørn Handeland taler

Bønn- og lovsangsamling hver tirsdag kl. 19.30 i Kristkirken.