Gudstjenesteprogram

Våren 2022:

Søndag 14.august Gudstjeneste kl 11.00 Olav Fjermestad taler

Søndag 21.august Kveldsmøte kl 19.30 «Åpne Dører» taler

Søndag 28.august Gudstjeneste kl 11.00 Jan Torland taler

Søndag 4. september Ingen gudstjeneste!

Søndag 11. september Gudstjeneste kl 11.00 Trond Kjartan Michealsen v/Åpne Dører

Søndag 18.september Kveldsmøte kl 19.30 «Åpne Dører» taler

Søndag 25.september Gudstjeneste kl 11.00 Olav Fjermestad taler

Bønn- og lovsangsamling hver tirsdag kl. 19.30 i Kristkirken.