Gudstjenesteprogram

Våren 2023:

Søndag 7.mai Ingen gudstjeneste!

Søndag 14.mai Gudstjeneste kl 11.00 Asbjørn Handeland taler

Søndag 21.mai Gudstjeneste kl 11 Olav Fjermestad taler

Søndag 29.mai Kveldsgudstjeneste kl 19.30 Magnus Nebbdal taler

Søndag 4.juni Ingen gudstjeneste!

Søndag 11.juni Gudstjeneste kl 11.00

Søndag 18.juni Gudstjeneste kl 11.00

Bønn- og lovsangsamling hver tirsdag kl. 19.30 i Kristkirken.