Gudstjenesteprogram

Våren 2023:

Søndag 5.nov Ingen gudstjeneste!

Søndag 12.nov Gudstjeneste kl 11.00 Asbjørn Handeland taler

Søndag 19.nov Gudstjeneste kl 11.00 Asbjørn Handeland taler

Søndag 26.nov Gudstjeneste kl 11.00 Jan Torland taler

Søndag 3.des Ingen gudstjeneste!

Søndag 10.des Gudstjeneste kl 11.00 Asbjørn Handeland taler

Søndag 17.des Førjulsfest kl 11.00

Søndag 24.des Julaften kl.14.30

Bønn- og lovsangsamling hver tirsdag kl. 19.30 i Kristkirken.