Gudstjenesteprogram

Våren 2023:

Hele juli blir uten gudstjenester, men det er «bønn- og lovsangsmøter» hver tirsdag kl 19.30!

Søndag 10.sept Gudstjeneste kl 11.00 Olav Fjermestad taler

Søndag 17.sept Gudstjeneste kl 11.00 Elin Vagle taler

Søndag 24.sept Gudstjeneste kl 11.00 Jan Torland taler

Søndag 1.okt Ingen gudstjeneste!

Søndag 8.okt Gudstjeneste kl 11.00 Asbjørn Handeland taler

Søndag 15.okt Gudstjeneste kl 11.00 Asbjørn Handeland taler

Bønn- og lovsangsamling hver tirsdag kl. 19.30 i Kristkirken.