Gudstjenesteprogram

Våren 2022:

Søndag 1.jan Ingen gudstjeneste!

Søndag 8.jan Gudstjeneste kl 11.00 Jan Torland taler

Søndag 15.jan Kveldsmøte kl 19.30 Olav Fjermestad taler

Søndag 22.jan Gudstjeneste kl 11.00

Søndag 29.jan Familiegudstjeneste kl 11.00 Camilla Oseland taler

Søndag 5.febr Ingen gudstjeneste!

Bønn- og lovsangsamling hver tirsdag kl. 19.30 i Kristkirken.