Utleie

Utleie

Det er mulig å leie lokalene. Leietaker må gjøre seg kjent med internkontrollen og innrette seg etter de regler som gjelder for huset. Det er driftsleder som står for utleie og han må passe dette inn med menighetens øvrige aktivitet. Det tillates ikke servering av alkohol, og pardans som program ønskes ikke. I utgangspunktet leier vi ikke ut til barneselskap. Menighetens medlemmer har fortrinnsrett for leie av lokalet. Lokalene kan leies ut på de tidspunkt som ikke kommer i konflikt med de arrangement som er i regi av Kristkirken Ålgård.

Priser Ekstern leietaker Medlem
2.etasje kr. 1500,- kr. 750,-
2.etasje og hovedkjøkken kr. 2000,- kr. 1000,-
Hovedsal med hovedkjøkken kr. 3000,- kr. 1500,-

Ta kontakt med Sven Opstad på tlf 952 33 014 hvis du ønsker å leie lokalet.