Bønnemøte

Bønnemøte

Kristkirken har en bønnemøte hver tirsdag kl.19.30 i menighetslokalene . Bønnemøtet er åpent for alle.