Om Kristkirken Ålgård

Kristkirken Ålgård er en selvstendig, evangelisk luthersk frimenighet stiftet i 1994. Menigheten er kjent for frihet og omsorg, lovsang og tilbedelse.

Vi ønsker som menighet å være et kraftsenter for den Hellige Ånd på Ålgård, og du vil oppleve at vi har frie møter hvor vi ønsker at Jesus alltid er i sentrum.

Vi tror på Jesus som frelser, gjennoppretter og helbreder. Du er hjertelig velkomme til våre sider, og vi ønsker deg også velkommen til våre møter.

Kristkirken Ålgård legger stor vekt på lovsang, forkynnelse, undervisning og bønn. Vi ønsker å se hele menigheten i tjeneste, hver etter sin nådegave, og vi ønsker å vinne andre mennesker for Jesus Kristus.

Klikk her for forfatningen.