Medlemskap

Medlemskap

Kristkirken tar opp i fullt medlemskap, med alle kirkelige rettigheter, alle som har fylt 15 år, er døpt med kristen dåp, bekjenner tro på Jesus Kristus som Frelser og Herre, og ønsker slikt medlemskap. Det må ikke være noe i lære eller liv som er i strid med denne bekjennelse til Jesus Kristus.

Barn skrives inn i medlemskap ved dåp. De må selv velge ved nådde 15 år om de vil opptas i fullt medlemskap. Andre som tilhører menigheten fordi de er døpt inn i den eller selv ønsker det, føres i begrenset medlemskap.

Ønsker du å vite mer om medlemskap i Kristkirken, kan du ta kontakt med en av medlemmene i eldsterådet. Alle er velkomne som medlemmer.

Klikk her for innmeldingsskjema (PDF).