Gudstjenesteprogram

Våren 2022:

Søndag 5.juni  Ingen gudstjeneste!

Lørdag 11.juni  Seminarmøte kl 11.00 med Eva Olsvold Sundar

Søndag 12.juni  Gudstjeneste kl 11.00 Eva Olsvold Sundar taler

Søndag 19.juni Gudstjeneste kl 11.00 Olav Fjermestad taler

Bønn- og lovsangsamling hver tirsdag kl. 19.30 i Kristkirken.