Gudstjenesteprogram

Våren 2023:

Søndag 5.mars Ingen gudstjeneste! Menighetsweekend på Horve

Søndag 12.mars Gudstjeneste kl 11.00 Jan Torland taler!

Søndag 19.mars Gudstjeneste kl 11.00 Olav Fjermestad taler

Søndag 26.mars Gudstjeneste kl 11.00 Asbjørn Handeland taler

Søndag 2.april Ingen gudstjeneste!

Søndag 9.april Gudstjeneste kl 11 1.påskedag

Bønn- og lovsangsamling hver tirsdag kl. 19.30 i Kristkirken.